Albumina

od 11,40 PLN
Kup teraz!

Badanie stężenia albuminy istotne jest w diagnostyce obrzęków, chorób zapalnych, stanów niedożywienia, nowotworów, sepsy oraz zaburzeń stężenia białka całkowitego. Wzrost stężenia albumin zazwyczaj jest efektem odwodnienia. Albumina to główne białko osocza syntetyzowane w wątrobie i stanowi większą połowę wszystkich białek krwi. Najważniejsze funkcje albuminy to: funkcja transportowa ( rozprowadza po organizmie leki, hormony itp.), utrzymywanie właściwego ciśnienia onkotycznego osocza oraz stabilizacja śródbłonka. Albumina to także rezerwa białkowa organizmu. Podwyższone stężenie albimin jest skutkiem odwodnienia, natomiast obniżone stężenie albumin jest skutkiem głodzenia, analbuminemii, zespołu nerczycowego, ciąży, stanów zapalnych, marskości wątroby oraz niewydolności wątroby.

Może zainteresuję Cię również