Morfologia krwi

od 12,83 PLN
Kup teraz!

Pełna morfologia krwi pozwala na ocenę układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i płytki krwi. Liczba erytrocytów, hematokryt, hemoglobina, wskaźniki czerwonokrwinkowe, RDW to parametry opisujące układ czerwonokrwinkowy. Umożliwiają one rozpoznanie niedokrwistości i ich zróżnicowanie. Niedokrwistość różnicujemy ze względu na wielkość krwinek, stopień zawartości hemoglobiny oraz stopień anizocytozy. Wykonuje się je także podczas monitorowania leczenia niedokrwistości oraz podstawowej analizy erytropoetycznej funkcji szpiku. Niedobory odporności, stany zapalne, infekcje, choroby rozrostowe szpiku i układu limfatycznego oraz zaburzenia funkcjonowania szpiku są wstępnie diagnozowane poprzez parametry opisujące układ białokrwinkowy. Funkcje płytek krwi oceniane są przez parametry takie jak MPV, PDW oraz P-LCR. Ocena przydatna jest w rozpoznawaniu stanów zapalnych z nieprawidłową liczba płytek oraz ich anizocytozę. Leukocyty- wyrażane w tys./ L to całkowita liczba białych krwinek we krwi. Erytrocyty- wyrażane w mln./ L to liczba krwinek czerwonych we krwi. Hemoglobina- wyrażane w g/dl to stężenie hemoglobiny we krwi. Hematokryt- wyrażane w procentach, to frakcja objętościowa erytrocytów we krwi. PLT- wyrażane w tys./ L to liczba płytek krwi. Zwiększona liczba leukocytów może świadczyć o zakażeniu, urazie, stanach zapalnych, białaczce szpikowej, białaczce limfatycznej. Natomiast zmniejszona liczba leukocytów o promieniowaniu, zespołach mieldysplastycznych, mielifibrozie, zakażeniu wirusowym, zakażeniu bakteryjnym. Zwiekszona liczba erytrocytów może świadczyć o czerwienicy prawdziwej, niedotlenieniu oraz odwodnieniu. Zmniejszona liczba erytrocytów może świadczyć o dużej utracie krwi, niedokrwistości, chorobach nerek, przerzutkach nowotworowych do szpiku. Zwiekszona ilość płytek krwi może świadczyć o stanach zapalnych, infekcjach, nowotworach, przewlekłej białaczce szpikowej oraz niedokrwistości. A zmniejszona ilość płytek krwi może świadczyć o wrodzonej hipoplazji megakariocytów, posocznicy, DIC, zakażeniach wirusowych, osteomielofibrylozie oraz zakrzepowej płatnicy małopłytkowej.

Może zainteresuję Cię również