Wapń całkowity

od 9,50 PLN
Kup teraz!

Badanie pozwana na ocenę poziomu wapnia we krwi. Przebieg chorób układu kostnego i zaburzeń funkcji nerek, a także serca oraz układy pokarmowego jest wskazaniem do wykonania badania określającego poziom wapnia we krwi. Podwyższony jak i obniżony poziom wapnia może być zagrażający życiu. Podczas podwyższonego poziomu wapnia (hiperkalcemii) diagnozowane są nowotwory, nadczynność tarczycy l, choroby nerek, unieruchomienie, nadmierna podaż witaminy D lub nadmierne spożycie wapnia. Podczas obniżonego poziomu wapnia (hipokalcemii) diagnozowane są choroby nerek, nadczynność przytarczyc, niedobór magnezu, niedobór witaminy D. Parathormon oraz witamina D śluza do utrzymania odpowiedniej ilości wapnia w organizmie. Wapń bierze udział e przewodnictwie nerwowo-mięśniowym oraz krzepnięciu krwi.

Może zainteresuję Cię również