PT(INR)

od 10,45 PLN
Kup teraz!

Funkcjonowanie zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia ocenia się poprzez czas protrombinowy (PT). Zewnątrzpochodna drogi krzepnięcia krwi składa się z kaskady czynników: II, V, VII, X oraz fibrynogenu. Nieprawidłowości w mierzonym czasie krzepnięcia są wynikiem obecności substancji wpływających na ich funkcje oraz niedoborów czynników II, V, VII, X oraz fibrynogenu. Przedłużenie PT występuje w chorobach miąższowych wątroby, które prowadzą do upośledzenia biosyntezy czynników kompleksu protrombiny, w zespołach złego wchłaniania lub zespole rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Przedłużony czas PT wskazuje na choroby miąższowe wątroby, terapie antagonistami witaminy K, niedoborów czynników krzepnięcia, DIC oraz hiperfibrynolizę.

Może zainteresuję Cię również