background

e-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY

208 PLN
Kup teraz!

Pakiet alergiczny pozwala na wskazanie alergenów oddechowych, które są przyczynami alergii oraz na dostarczenie informacji o istnieniu alergii (Morfologia i […]

Pakiet alergiczny pozwala na wskazanie alergenów oddechowych, które są przyczynami alergii oraz na dostarczenie informacji o istnieniu alergii (Morfologia i IgE całkowitej). Badania wykonywane są laboratoryjnie w próbce krwi (in vitro). Różnica pomiędzy testami skórnymi, a testami in vitro to dyskomfort pobrania próbki krwi, co wydaje się mniej inwazyjne niż nakłuwanie całego przedramienia, szczególnie w przypadku dzieci. Przeciwciała IgE (s-IgE) stanowią podstawę pato-mechanizmu alergii. Indukowane są przez substancje uczulające, czyli alergeny. Przeciwciała s-IgE rozpoznają i wiążą macierzyste alergeny prowadząc do reakcji uczuleniowej. Alergeny oddechowe, wziewne, są fizycznie elementami pyłku roślin nasiennych, zarodników pleśni, wydalin owadów i pajęczaków lub zrzucanymi fragmentami skóry i sierści zwierząt i przedostają się do organizmu podczas wdychania powietrza. Wszystko, co wymienione powyżej, zawiera szereg alergenów o różnej immunogenności, czyli potencjale uczulającym. Przy określaniu wstępnej diagnozy alergii oddechowej stosuje się ekstrakty zawierające reprezentatywne dla danego tworu alergenu. Ocena ilościowa i jakościowa elementów morfotycznych, czyli komórek krwi, pomaga w dostarczeniu informacji i alergiach. Przesłankami informującymi o alergii są: wzrost liczby granulocytów (bazofilii i eozynofilii), spadek stężenia hemoglobiny, spadek liczebności płytek oraz wysokie stężenie IgE , bez względu na ich specyficzność (IgE total). Podczas gdy IgE total przekracza 100U/ml wzrasta ryzyko alergii. Badanie s-IgE uwzględnia 20 najczęściej występujących alergenów wywołujących alergię oddechową, a także wspólny czynnik wielu alergenów oddechowych, czyli CCD, który jest odpowiedzialny za reaktywność krzyżową przeciwciał. Reaktywność krzyżowa przeciwciał stanowi istotny problem epidemiologiczny we wszystkich grupach wiekowych, a jej przyczyną jest nieswoiste wiązanie przez tę samą populację przeciwciał klasy IgE alergenu pierwotnie uczulającego, a także alergenów wtórnie wywołujących objawy alergii krzyżowych. Immunoblot to forma w jakiej alergeny uwzględnione są w pakiecie. Jeżeli stężenie IgE specyficznej dla antygenu z panelu wzrasta oznacza to, że ten antygen jest przyczyną alergii. Wynik takiego testu pozwala na wprowadzenie immunoterapii i profilaktyki alergii.

W pakiecie są zawarte alergeny podane poniżej:

pyłki: tomka wonna (g1), kubkówka pospolita (g3), tymotka łąkowa (g6), żyto (g12); olcha (t2), brzoza brodawkowa (t3), leszczyna (t4), dąb (t7); ambrozja bylicolistna (w1), bylica (w6), babka lancetowata (w9); D.pteronyssinus (d1), D.farinae (d2); naskórki: psa (e2), kota (e1), konia (e3); Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergilllus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6), CCD.

Przygotowanie do badań

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

  • Morfologia krwi (pełna) Kod badania: 3
  • IgE całkowite Kod badania: 700
  • Panel oddechowy (21 alergenów) Kod badania: 807

Może zainteresuję Cię również